Чистий економічний добробут

Чистий економічний добробут (ЧЕД) – показник скоригованого ВНП, отриманий вирахуванням з нього вартісної оцінки негативних факторів випуску й обліку не задекларованих і не ринкових доходів. ЧЕД – це запропонований В. Нордхаузом і Дж. Тобіном узагальнений показник суспільного добробуту в країні. ЧЕД визначається обсягом ВВП за вирахуванням негативних економічних ефектів (у грошовому вираженні) з урахуванням позаринкової та тіньової діяльності організацій (підприємств, фірм, компаній у грошовому вираженні), мінус результати їх тіньової діяльності з виробництва антиблаг (неякісної, шкідливої для здоров’я продукції) плюс збільшення вільного часу та якості відпочинку (у грошовому вираженні) мінус негативні наслідки панування монополій та урбанізації (див. Урбанізація). Водночас недоліками цього показника є не врахування результатів оподаткування і соціальних виплат, рівня безробіття та інших соціально-економічних показників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Чистий економічний добробут - Економічний словник


Чистий економічний добробут