Чистий економічний прибуток

Чистий економічний прибуток – різниця між загальним доходом і витратами, які охоплюють змінені витрати виробника, упущені ним можливості. Обчислюється як різниця між розрахунковим бухгалтерським прибутком і вміненими витратами.
Чистий економічний прибуток