Чистий прибуток

Чистий прибуток (чистая прибыль) – прибуток від виробничої чи іншої підприємницької діяльності, який залишається після вирахувань витрат, сплати боргових зобов’язань, податків і різних обов’язкових відрахувань.
Чистий прибуток