Чистий приплив капіталу

Чистий приплив капіталу – різниця між припливом капіталу з-за кордону і його відпливом за кордон.
Чистий приплив капіталу