ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?

Зустріч 19. ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?

Мета: розповісти учням про причини, що вплинули на розселення людей; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Вікторина “План і карта” (підготовлена учнями)

2. Бесіда

– Які умови потрібні для існування живих організмів?

– Що отримує людина від природи?

– Чи знаєте ви, де й коли з’явилася перша людина?

– Поміркуйте, які умови люди обирали

для проживання?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся… (Учні читають рубрику “Ти дізнаєшся”.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

– Сьогодні люди заселяють майже всю територію планети. Неосвоєних земель на ній майже не залишилося. Проте так було не завжди.

Деякі вчені вважають, що це сталося одночасно в різних кінцях земної кулі, інші (і це переважна версія) – що в одному місці, а потім люди поступово заселили Землю. Цих людей, що жили у пізньому палеоліті і мали сучасний вигляд, називають кроманьйонцями та вважають предками

європейців.

У них була пряма хода, рука придбала можливість здійснювати точні і спритні рухи, виготовляти складні знаряддя праці та за їх допомогою будувати житло.

Людина навчилася не просто носити шкури тварин, але шити з них одяг, захищаючись від холоду і паразитів.

До цього виду людей належимо і ми з вами, і наша видова назва Ното sapiens, тобто людина розумна.

Коли ж з’явилися перші люди? Останні археологічні знахідки говорять, що перші предки людини виникли близько 2,6 млн років тому. Порівняно з віком нашої планети, це зовсім малий відрізок часу. Якщо всю історію Землі вкласти в один рік, людина виникла наприкінці останньої доби цього року. Людина сучасного типу з’явилася ще пізніше: лише 40-50 тис. років тому.

2. Робота за підручником (с. 66-68)

Вправа “Мікрофон”

Учні відповідають на запитання рубрики “Пригадай”.

– Прочитайте розповідь козака Подорожника.

– Коли люди почали вивчати навколишню природу?

– Як вони намагалися покращувати умови свого існування?

– Що вони робили для покращення свого життя?

– Назвіть причини зростання чисельності населення.

– Що примушувало людей розселятися по Землі?

– Як люди позначали свої нові географічні відкриття?

Учитель пропонує учням розглянути картину Зденека Буріана “Поселення первісних людей” та скласти розповідь про зв’язки людини з природою у давнину.

– Коли були освоєні придатні для життя людини території?

– Прочитайте і запам’ятайте висновки у рубриці “Сторінками Книги корисних природничих знань”.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

– Що сприяло переселенню людей?

[ ] Зміни клімату.

[ ] Піклування про їжу.

[ ] Зростання кількості населення.

2. Читання й обговорення байки Леоніда Глібова “Бджола і Мухи”

– Леонід Глібов написав цю байку понад сто років тому. Як ви гадаєте, чи не застаріла вона? Чому?

3. Робота в групах

– Поміркуйте! Чому люди в давнину селилися на рівнинах або в долинах великих річок?

4. Гра “П’ять речень”

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Від чого залежав вибір давніми людьми місця проживання?

– Яким чином люди пристосовувалися до різних природних умов, розселяючись земною кулею?

– Як ви гадаєте, де більше проживає населення – на рівнинній частині суходолу чи в гірській? Чому?

– Як відбувалося розселення людей на Землі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 66-68.

Дібрати цікаві факти про розташування населення на Землі.

Зустріч 18. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ: ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ПЛАН І КАРТУ?

Мета: перевірити знання учнів за вивченим розділом; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання рубрики “Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу” (с. 61)

2. Робота за підручником (с. 62-63)

Учні працюють за завданнями підручника.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви перевірите свої знання за розділом “План і карта”.

IV. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

1 варіант

I рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Щоб накреслити план великих предметів, використовують;

А) компас;

Б) масштаб;

В) малюнок.

2. Чим позначаються на карті гори, рівнини, ріки, озера, моря?

А) Кольорами;

Б) умовними знаками;

В) малюнками.

3. На планах масштаб завжди однаковий.

А) Так;

Б) ні.

II рівень

Допишіть речення.

4. На ______ позначають ______.

(різними кольорами сушу, гори, водойми, фізичній карті)

5. Географічна карта – це ______ у багато разів зображення на площині земної поверхні за допомогою ______.

(зменшене, збільшене, умовних знаків, малюнків, схем)

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості.

 ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?

III рівень

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 6 см, ширина – 4 см. Масштаб плану: 1 см – 15 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.

Довжина: ______

Ширина: ______

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на північ, потім – на схід, далі – на південний схід. У яких напрямках вони повертатимуться?

2 варіант

I рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Масштаб використовують, якщо потрібно:

А) накреслити план місцевості;

Б) намалювати місцевість;

В) визначити сторони горизонту.

2. Чим позначають на карті міста, корисні копалини?

А) Кольорами;

Б) умовними знаками;

В) малюнками.

3. Географічна карта – це:

А) план місцевості;

Б) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі чи її частини;

В) вид згори ділянки земної поверхні.

II рівень

Допишіть речення.

4. Умовними знаками на ______ позначають ______.

(поля, дороги, будівлі, ліси, моря, країни, на плані)

5. На аркуші північ позначають ______, південь – ______, захід – ______, схід – ______.

(праворуч, унизу, ліворуч, угорі)

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості.

 ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?

III рівень

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 4 см, ширина – 3 см. Масштаб плану: 1 см – 20 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.

Довжина: ______

Ширина: ______

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на південь, потім – на захід, далі – на південний захід. У яких напрямках вони повертатимуться?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чи вдалося успішно виконати всі текстові завдання?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 62-63.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ? - Плани-конспекти уроків по натурології


ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?