ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

ТЕМА 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

§ 55. ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

1. НАТИСК ВАРВАРІВ НА ТЕРИТОРІЇ РИМУ

Чому посилюється натиск варварів на Римську імперію?

У III-IV ст. на кордони Римської імперії посилюється

Натиск варварських племен. Варварами греки і римляни зневажливо називали всіх, хто не належав до їх народності і чиєї мови вони не розуміли*.

У 70-х роках IV ст. на північних берегах Чорного моря з’явилися кочові племена гунів, які прийшли в Європу із Центральної Азії. Рухалися

вони на захід величезною ордою верхи на конях та повозках. По дорозі підкорювали інші племена, утворюючи потужне об’єднання кочових племен. Під їх натиском деякі європейські народи мусили переселятися на інші території. Згодом гуни створили свою державу, яка простягалася від Дунаю до Волги. Вторгнення гунів стало поштовхом для потужного руху, який учені називають Великим переселенням народів.

Велике переселення народів – рух племен і народів Європи в IV-VI ст. в різних напрямках, що розпочався із вторгнення племен гунів у північну частину Римської імперії.

Назвіть території і племена, охоплені

Великим переселенням народів.

У 375 p., рятуючись від гунів, плем’я вестготів попросило дозволу оселитися в межах Римської імперії. Імператор Валент погодився надати землі у Фракії (на сході Балканського півострова) та обіцяв годувати їх якийсь час. За це вестготи зобов’язувалися служити в римському війську.

Але римські чиновники порушили угоду, і варвари не отримали достатньо продуктів харчування. Потерпаючи від голоду

* Сьогодні: у переносному значенні – неосвічені, грубі, жорстокі люди, руйнівники культурних цінностей.

І жахливих умов, вестготи повстали. До них приєдналися раби та колони. Проти повсталих вирушила імператорська армія. У 378 р. біля Адріанополя відбулася вирішальна битва. Римляни зазнали нищівної поразки. Переможці спробували оволодіти укріпленою столицею імперії – Константинополем, проте їм це не вдалося.

2. ПОДІЛ ІМПЕРІЇ НА СХІДНУ ТА ЗАХІДНУ

– Східна Римська імперія, або Візантія (395-1453) – держава, утворена внаслідок розпаду Римської імперії. Історична, культурна, цивілізаційна спадкоємиця Давнього Риму. Столиця – Константинополь.

Як і чому відбувся поділ Римської імперії на Східну і Західну? Які були наслідки цього поділу?

Новим імператором Риму став Феодосій. Він витіснив вестготів від Константинополя і пішов на деякі поступки, надавши їм землю та звільнивши від податків. Перед своєю смертю у 395 р. Феодосій розділив імперію між двома синами. Утворилися Західна, Римська та Східна, Римська імперії.

Східна Римська імперія називалася Візантією. До її складу входили Балканський півострів, Єгипет та римські володіння в Азії. Під владою Західної імперії залишились Італія та західні провінції в Європі й Африці.

Розвиток на Заході та Сході пішов різними шляхами. У Східній Римській імперії центральна влада імператора зберегла своє значення. Великого поширення тут набули грецька мова й традиції еллінізму.

По-іншому розвивалася Західна Римська імперія, державною мовою якої залишалася латинська. Тут влада імператора була слабшою, міста занепадали, селяни розорювались, на дорогах розбійницькі ватаги грабували купців та місцеве населення, часто виникали повстання.

Як наслідок, Західна Римська імперія вже не могла давати відсіч вестготам і змушена була “відкуповуватися” від варварів. А коли в 410 р. Рим відмовився платити, один із готських вождів Аларіх за допомогою рабів, що відчинили вночі міську браму, захопив “вічне місто”. Вестготи три доби нищівно грабували Рим, але не залишилися в ньому, а пішли далі – у римські провінції.

3. НАСЛІДКИ ВТОРГНЕННЯ ГУНІВ У РИМСЬКУ ІМПЕРІЮ

Чим закінчилося вторгнення гунів? Які наслідки воно мало?

Найстрашнішими ворогами Риму тепер були гуни, які об’єднали навколо себе багато племен. Римські імператори змушені були платити гунам данину в обмін на перемир’я.

Коли державу гунів очолив вождь Аттіла, хоробрий і талановитий і водночас жорсткий полководець, то грабункам і насиллю не було меж. За це християни прозвали його “бичем Божим”.

У 451 р. величезна армія гунів рушила в Галлію. Щоб дати відсіч могутньому супротивникові, римляни об’єднали свої сили з багатьма германськими племенами.

Після цього Аттіла напав на Північну Італію, міста якої гуни немилосердно спустошували та руйнували. Вождь гунів похвалявся, що трава ніколи не ростиме там, де пройшов його кінь.

Він підійшов до Рима. Римляни змушені були заплатити величезний викуп. Після цього Аттіла повернувся до своєї столиці.

Невдовзі Аттіла раптово помер, а його різноплемінна держава розпалася.

Як митець зображує варварів?

4. ПРИЧИНИ ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Коли і чому пала Західна Римська імперія? Які були наслідки цієї події?

Перемога над гунами не змогла врятувати Західну Римську імперію. На її території виникали варварські королівства, які не підпорядковувались імператорові.

 ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

Аттіла – вождь гунів (фрагмент картини Ежена Делакруа)

У 455 р. племена вандалів оволоділи Римом. Два тижні вони грабували палаци та храми, майстерні ремісників і домівки простих жителів. Величезна кількість пам’яток мистецтва та прекрасних архітектурних споруд були знищені. Відтоді “вандалізмом” називають безглузде нищення культурних пам’яток і цінностей. Мешканців міста вбивали або захоплювали в полон, а потім продавали в рабство.

Відтак місто Рим прийшло в занепад. Імператорською владою в той час стали розпоряджатися командири варварських армій, які за своїм бажанням ставили на трон імператорів і скидали їх. У 476 р. один із варварських вождів скинув останнього римського імператора – юного Ромула Августула. Знаки імператорської влади – пурпуровий плащ та діадему (корону) він вивіз до Константинополя. Позбавлення влади Ромула Августула вважають кінцем Західної Римської імперії. За іронією долі, останній римський імператор носив імена славетних засновників – міста Рима та Римської імперії.

Падіння Західної Римської імперії вважають кінцем історії Стародавнього світу.

Східна Римська імперія – Візантія – виявилася стійкішою і спромоглася протистояти навалі варварів. Вона проіснувала до 1453 року.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке Велике переселення народів?

2. Коли і як відбувся розпад Римської імперії?

3. З якою подією пов’язане слово “вандалізм”?

4. Поміркуйте, чому карфагенському полководцю Ганнібалу не вдалося завоювати Рим, а Аларіху – вдалося.

5. Варвари не переважали римлян чисельністю. Рівень розвитку їх господарства та культури був значно нижчий, ніж у Римській імперії. Поміркуйте, чим можна пояснити їхні перемоги над Римом. Що, на вашу думку, спричинило падіння Західної Римської імперії?

Домашнє завдання

1. Вправи з “історичної математики”:

А) Скільки років існувала Римська держава від легендарної дати заснування Рима до падіння Західної Римської імперії?

Б) Скільки років проіснувала Римська імперія від початку правління Октавіана Августа?

2. Уявіть, що ви були очевидцем падіння і розграбування “вічного міста”. Опишіть побачене. Як це, на вашу думку, могло бути сприйнято сучасниками – римлянами та варварами? Якими були наслідки цієї події для історії Стародавнього світу?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ - Історія


ЧОМУ ЗАНЕПАЛА ЗАХІДНА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ