Чорна металургія

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 6. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Можливо, ви неодноразово чули про людей, які “варять” метал. Це металурги – люди дуже мужньої професії. З непримітних металевих руд у цехах з високою температурою вони виплавляють чавун і сталь. З руд кольорових металів виробляють різноманітні металеві сплави, а також стратегічні метали – алюміній, титан, магній. Уся ця продукція є результатом діяльності металургійного міжгалузевого комплексу, що посідає центральне місце серед галузей важкої промисловості України.

Металургійний комплекс охоплює процеси виробництва металів із руд чи інших матеріалів і надання металам певних властивостей і форми. Він безпосередньо впливає на розвиток інших галузей господарства, потужно працює на зовнішній ринок, зміцнюючи позиції країни у світовому господарстві.

§18. Чорна металургія

Географічна розминка

Пригадайте з фізичної географії України, де зосереджені родовища руд чорних металів.

Склад галузі та показники виробництва. Чорна металургія – комплексна галузь, що за обсягом виробленої продукції є провідною серед галузей промисловості і посідає перше місце

в експорті країни. Основні металургійні виробництва – це виплавка чорних металів (чавуну і сталі), виробництво прокату і трубна промисловість (мал. 50). Підприємства, на яких представлені всі основні металургійні виробництва, називають підприємствами повного виробничого циклу.

Зазвичай це металургійні комбінати (мал. 51).

 Чорна металургія

Мал. 50. Галузевий склад чорної металургії

 Чорна металургія

Мал. 51. Металургійний комбінат “Азовсталь”

 Чорна металургія

Мал. 52. Продукція Харцизького трубного заводу

Переробний і ливарний чавун виплавляють у доменних печах з підготовленої шихти – агломерату, коксу, флюсів. У сталеплавильних цехах переробний чавун і брухт переплавляють у сталь. Найпрогресивніші способи виплавки сталі – це електропічний і киснево-конверторний, що вирізняються невеликими затратами палива й енергії.

Прокатна промисловість зі сталевих зливків виробляє сортовий і листовий прокат. Сортовий прокат має різну геометричну форму – квадрат, круг, шестигранник.

З нього виробляють ще й залізничні рейки, швелера, трубні заготовки тощо.

Трубна промисловість має спеціалізовані заводи і цехи з виробництва сталевих і чавунних труб різного діаметра. Наша держава є однією з небагатьох у світі, що виробляє електрозварні труби великого діаметра – 1420 мм – для магістральних газопроводів (мал. 52). Вони мають попит і в сусідніх країнах, і в країнах на інших континентах.

Практичне завдання

Проаналізуйте статистичні дані з виробництва основних видів продукції чорної металургії (див. таблицю). Сформулюйте припущення щодо причин коливання обсягів виробництва.

Виробництво основної продукції чорної металургії (млн тонн)

Види основної продукції

1990

1995

2000

2007

Чавун

44,9

18,0

25,7

36,2

Сталь

52,6

22,3

31,8

43,7

Сортовий та листовий прокат

38,4

16,5

22,3

24,5

Стальні труби

6,5

1,3

1,7

2,8

Україна у світі

Сьогодення сталеплавильного виробництва. У нашій країні виробляють 4 % світового обсягу сталі. Це сьоме місце у світі після Китаю, Японії, США, Росії, Німеччини і Південної Кореї. Проте майже половину вітчизняної сталі виплавляють дуже енергоємним мартенівським способом. Значно відстає Україна і за обсягами сталі, розлитої на машинах безперервного лиття заготівель, хоча цей спосіб винайшли і вперше запропонували саме в Україні ще на початку 60-х років XX ст. У світі цим способом розливають понад 83 % сталі, в Росії – 52 %, а в Україні – лише 16 %.

Основним виробничим процесам чорної металургії передує тривалий і матеріаломісткий підготовчий процес, у якому беруть участь гірничорудна та коксохімічна галузі. Підприємства гірничорудної галузі видобувають, збагачують і переробляють залізну і марганцеву руди. На збагачувальних фабриках з руди готують агломерат, потрібний для виплавки металу. Коксохімічна промисловість має спеціалізовані заводи, що “готують” коксівне вугілля до металургійного коксу, який використовують для виплавки чавуну в домнах і для виробництва рудного агломерату.

Сировинна база. Для розвитку чорної металургії в Україні склалися сприятливі умови. Це й економічно вигідне територіальне розташування сировинних ресурсів, це й добре розвинена між ними мережа транспортних шляхів, це й наявність споживача – галузей машинобудування, які потребують значної кількості металу. Крім того, металургійні підприємства забезпечені й вторинною сировиною – брухтом.

Українська чорна металургія має власну потужну сировинну базу – залізну й марганцеву руди, коксівне вугілля, вапняки, формувальні піски і вогнетриви. Залізні руди, зокрема, зосереджені в Криворізькому і Керченському залізорудних басейнах, в Кременчуцькому і Білозірському залізорудних районах (мал. 53). Основними промисловими видами є багаті залізні руди з високим вмістом в них заліза (46-66 %). Марганцеву руду, що видобувають на Нікопольському і Великотокмацькому родовищах, використовують переважно для виробництва феросплавів.

Підприємства чорної металургії мають власну сировину і для виробництва коксу. Запаси коксівного вугілля зосереджені переважно в Донецькому басейні і становлять майже 30 % запасів кам’яного вугілля.

Проблема

Попри значні запаси коксівного вугілля, останнім часом коксохімічна промисловість була забезпечена власною сировиною лише на 85 %, а 15 % потреб забезпечували імпортним вугіллям з Росії (12,5 %) і Польщі (2,5 %). Це пов’язано зі значним зниженням обсягів видобування коксівного вугілля через погіршення гірничо-геологічних умов роботи. Запропонуйте способи вирішення цієї проблеми.

Нерудна сировина для чорної металурги (формувальні глини, пісок, флюсові матеріали тощо) добре розвідана і достатньо багата, щоб забезпечити потреби підприємств галузі. До того ж більшість родовищ цієї сировини розташовані в районах металургійного виробництва, що зумовлює велику економічну ефективність їх використання.

Чинники і райони розміщення. Підприємства чорної металургії розміщують переважно там, де є паливно-сировинні й водні ресурси, де розвинена транспортна мережа, поблизу центрів споживання її продукції. Підприємства переробної металургії, що працює на брухті, розміщують поблизу джерел брухту, дешевої електроенергії, а також там, де є споживач металу. Для виробництва феросплавів вирішальними є джерела електроенергії та наявність марганцевої руди.

Під впливом перелічених чинників в Україні сформувалися Придніпровський, Донецький і Приазовський промислові райони чорної металургії. Тут виробляють понад 96 % продукції чорної металургії, яку експортують до інших країн. У перших двох районах, окрім підприємств

З основними виробничими процесами, історично склався ще й комплекс переробної металургії, прокатних, трубних і металообробних заводів, а також коксохімічна і феросплавна галузі промисловості.

 Чорна металургія

 Чорна металургія

Мал. 54. Єнакіївський металургійний комбінат

Придніпровський район є провідним з випуску чавуну (понад 50 % усього обсягу), сортового прокату (57 %), сталевих труб (64 %). Значного розвитку в районі набуло виробництво сталі (понад 40 % усього обсягу). Центрами чорної металургії району є Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя.

У Донецькому металургійному районі працюють п’ять металургійних, два трубні, шість коксохімічних заводів та 14 спеціалізованих підприємств з виробництва вогнетривких виробів і флюсових матеріалів.

Це Алчевський, Макіївський і Єнакіївський (мал. 54) металургійні комбінати, Донецький, Краматорський, Костянтинівський металургійні заводи, Харцизький (мал. 52) і Луганський трубні заводи та ін.

Приазовський металургійний район охоплює приазовську частину Донецької області і Керченського півострова АР Крим.

Металургійним центром тут є Маріуполь, де працюють два потужні металургійні комбінати – “Азовсталь” (мал. 51) та імені Ілліча, а також коксохімічний завод.

Серед найбільших підприємств чорної металургії в інших областях України виділяються Харківський коксохімічний завод, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат і сталедротоканатний завод в Одеській області.

Провідні підприємства галузі

Гіганти чорної металургії. Це заводи повного циклу: Криворізький металургійний комбінат “Криворіжсталь” (мал. 55), Дніпровський ім. Дзержинського, Дніпропетровський завод ім. Петровського. Потужним металургійним комбінатом з виробництва сталі є “Запоріжсталь” і переробне підприємство – електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь”. Серед лідерів також Дніпропетровський і Новомосковський трубні заводи, Південнотрубний завод і завод феросплавів у Нікополі, Харцизький трубний і Макіївський труболиварний заводи.

Проблеми і перспективи розвитку. Головною проблемою чорної металургії є її надто велика матеріаломісткість, адже витрати на сировину становлять тут понад 60 % вартості готової продукції. До того ж галузі комплексу дуже енергоємні. Наявність у виробничому процесі доменного циклу негативно впливає на стан довкілля, бо доменні печі викидають в атмосферу значну кількість забруднювальних речовин. Довкілля також забруднюється відходами збагачення руди. Щоб зменшити матеріаломісткість і енергоємність чорної металургії, а також поліпшити екологічну ситуацію в районах розвитку галузі, потрібні суттєві зміни в технології виробництва чорних металів. У найближчій перспективі передбачено реконструювати підприємства, поліпшити якість і розширити асортимент металевих виробів, створити принципово нові комплекси, які б поєднували виробничі процеси чорної і кольорової металургії та хімічної промисловості для випуску нових сплавів. Найперспективнішою продукцією комплексу є тонкий лист, високоміцні водо – і газопровідні труби з покриттям, сталеві канати і арматура.

 Чорна металургія

Мал. 55. Доменна піч “Криворіжсталі”

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Чорна металургія складається з основних галузей, як-от виробництво чавуну, сталі, прокату, труб, і допоміжних.

Чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі галузі промисловості України.

Галузь майже повністю забезпечена вітчизняною сировиною.

Основними промисловими районами чорної металургії є Придніпровський, Донецький і Приазовський.

Ключові терміни і поняття

Чорна металургія основні і допоміжні металургійні виробництва агломерат флюси металургійні райони

Самоперевірка

Оцініть можливості чорної металургії щодо здійснення реконструкції та технічного переозброєння підприємств, користуючись текстом параграфа і додатковими матеріалами.

Поясніть на конкретних прикладах чинники розміщення підприємств чорної металургії.

Зазначте, за виробництвом яких видів продукції чорної металургії Україна посідає одне з провідних місць у світі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Чорна металургія - Географія


Чорна металургія