ЧОРНЕ МОРЕ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 8. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРІВ, ЩО ОМИВАЮТЬ УКРАЇНУ

УРОК 42. ЧОРНЕ МОРЕ

Тема. Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного моря. Проблеми використання та охорони його вод.

Навчальна мета: сформувати знання про особливості розташування, розміри, основні гідрографічні характеристики, природно-ресурсний потенціал Чорного моря; акцентувати увагу на екологічних проблемах Чорноморського регіону; продовжити формувати навички роботи з тематичними

картами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, фотографії та малюнки представників фауни моря.

Опорні та базові поняття: море, затока, протока, острів, півострів, водні маси, солоність, рухи води, шельф, планктон, нектон, марикультура.

Географічна номенклатура: затоки – Каркінітська, Каламітська, Джарилгацька; лимани – Дніпровський, Ягорлицький, Бузький; острови – Зміїний, Тендрівська коса, Джарилгач, Березань; протоки – Босфор, Керченська.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань,

вмінь і навичок учнів

– Назвіть найбільші азональні комплекси Землі. Чи можна вважати море природним комплексом?

– Поясніть твердження “Держави, чия територія омивається морями мають вигідне положення”.

– За якими ознаками можна схарактеризувати водний об’єкт – море?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Чорне море теж являє собою природний комплекс, тільки називається він аквальним (ПАК). Всі його компоненти, як і в ПТК, пов’язані між собою. Нам треба охарактеризувати їх, та виявити ці зв’язки.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення, розміри, берегова лінія

S? 422 тис. км2, V? 547 тис. км3, пересічна глибина – 1271 м, максимальна 2245 м, довжина берегової ліні 4090 км, протяжність із заходу на схід 1167 км, з півночі на південь – 624 км.

Береги від дельти Дунаю до Каркінітської затоки низовинні, вздовж півострова Крим – від низовинних до скельних гірських. Островів мало (Зміїний, Джарилгач, Березань), є піщані коси (Тендрівська). Дністер, Дніпро, Південний Буг там, де впадають, утворюють лимани.

2. Геологічна історія утворення, рельєф котловини

Бере початок з океану Тетіс (30 – 40 млн. років), з якого утворювались кілька морів – Сарматське, Меотичне, Понтичне, Давньо-евксинський басейн. В останній раз зв’язок із Середземним морем встановився 7-5 тис. р. до н. е.

Западина моря є частиною Середземноморського рухливого поясу (землетруси). На шельфі переважають черепашники та мули, материковий схил – з корінних порід, місцями у глибинній частині земна кора є перехідною до океанічної. Дно переважно пласке.

3. Кліматичні умови та водні маси

Більша частина в субтропіках. Зима тепла й волога, t=-1°-+8 °С, бувають шторми; літо – жарке, сухе, t=+22-+25 °С. Пересічна кількість опадів зростає із заходу на схід (200-2000 мм).

Водні маси придонною течією приходять з Мармурового моря (більш солоні), поверхневою течією – навпаки. Має місце опріснення вод поверхневим стоком (стік великих річок).

Пересічна солоність вод 21,8 %, на поверхні – 14-8,3 %, придонних – 22,3-22,6 %, у пригирлових ділянках значно менша.

Температура водних мас влітку +22-+29 °С, взимку +8 °С, у північних районах замерзають, глибше 150 м вона стала +9 °С.

Близько 87 % водних мас глибше 120-150 м насичені сірководнем.

Рухи води в морі: вітрові хвилі (до 14 м), течії (за циклональним типом), припливно-відпливні коливання (8 см).

4. Життя в морі

Існує в приповерхневому шарі. Близько 180 видів морської фауни. Планктон бідний, відповідно від цього залежить і видовий склад риби. Промислове значення мають хамса, ставрида, шпроти, скумбрія, кефаль, тунець, є мідії, раки, молюски, креветки, устриці. На незначних глибинах ростуть бурі, зелені, червоні водорості. Зустрічаються дельфіни (білобочка, афаліна), акула-катран. Активізується марикультура.

5. Ресурси моря та їх охорона

Здавна використовуються біологічні, транспортні, поширюється використання рекреаційних можливостей, мінерально-сировинних ресурсів, перспективні енергетичні.

Найбільші проблеми пов’язані із забрудненням хімічними сполуками, що надходять з поверхневими водами.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Для Чорного моря назвіть дані:

А) середні та максимальні глибини;

Б) середню солоність вод;

В) переважний напрямок морських течій;

Г) найбільші річки, що впадають до нього;

Д) мінерально-сировинні ресурси;

Є) найбільші українські порти;

Ж) важливіші види промислових морепродуктів.

– Позначте на контурній карті елементи берегової лінії моря.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ЧОРНЕ МОРЕ - Плани-конспекти уроків по географії


ЧОРНЕ МОРЕ