Чутки політичні

Політологічний словник

Чутки політичні – специфічна форма недостовірної або частково достовірної інформації, що надходить від однієї особи або групи, про певні політичні події, явища. Ч. п. певним чином відтворюють громадську думку, настрої, стереотипи, формують їх. Ч. п. можна класифікувати як: а) чутки – бажання, чутки – страховища, агресивні чутки; б) абсолютно недостовірні, недостовірні, правдоподібні, достовірні; в) що непокоять громадську думку, викликають поодинокі чи масові антигромадські настрої, такі, що руйнують зв’язки між особами і групами; г) стихійні і навмисне сфабриковані; д) такі, що поширюються на малу групу людей, і такі, що мають вплив на велику аудиторію; е) продуктивні і непродуктивні; ж) великої і малої вірогідності виникнення.

Лідія Орбан-Лембрик. Чутки як соціально-психологічне явище // Соціальна психологія. – 2004. – № 3(5); Головатий М. Ф. Політична психологія. – К., 2001; Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы. – М„ 1999.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Чутки політичні - Довідник з політології


Чутки політичні