Цикл нововведень

Цикл нововведень – період часу з моменту зародження нової ідеї (технічної, технологічної щодо створення нових товарів та ін.) та її практичного втілення в якісно або сутнісно нових виробах до їх зняття з виробництва внаслідок морального старіння. Основними етапами Ц. н. є зародження нової ідеї та її обгрунтування; дослідницько-конструкторські розробки та експериментальна перевірка можливості втілення цієї ідеї; масовий випуск нових виробів, поступове моральне старіння цього виробу і відповідне зменшення на нього попиту; поява досконалішого виробу та витіснення ним морально застарілого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Цикл нововведень - Економічний словник


Цикл нововведень