Ціль організації

Ціль організації – бажаний й очікуваний результат, якого необхідно досягти шляхом активної і цілеспрямованої діяльності членів організації для задоволення колективних та індивідуальних потреб. Доцільно розрізняти три найважливіших види Ц. о. (виокремив російський учений А. Пригожін), органічно пов’язані між собою: 1) цілі-завдання, які є пріоритетними і для їх реалізації необхідна участь усіх членів організації. Такі цілі представляють собою передусім науково обгрунтовану політику, втілену в загальній програмі; 2) цілі-орієнтації, які виступають узагальненими цілями та завданнями всього колективу в їх раціональному співвідношенні з особистісними цілями кожного члена організації. Цілі-орієнтації повинні логічно випливати із цілей-завдань; 3) цілі-системи, змістом яких є прагнення зберегти та зміцнити систему, підвищити її ефективність за умов середовища, яке постійно змінюється. Цей вид цілей повинен органічно узгоджуватися з двома попередніми.
Ціль організації - Економічний словник


Ціль організації