Цілей компанії теорії

Цілей компанії теорії – погляди західних науковців (економістів, соціологів, політологів та ін.) на цілі сучасної компанії, корпорації, їх докорінну зміну. Розрізняють чотири основні точки зору на цю проблему: 1) виробництво додаткової вартості (американські економісти і соціологи П. Дракер, М. Фрідмен, А. Берлі, Г. Мінз); 2) серед багатьох цілей, які ставлять перед собою сучасні корпорації, пріоритетними є економічне зростання досягнення вищої продуктивності праці, соціальна відповідальність, а прибуток – похідним (Дж. Гелбрейт, Ч. Тавел,

Г. Девіс, Р. Скейс та ін.); 3) визначальні цілі – створення робочих місць, скорочення безробіття, охорона довкілля та ін. (Д. Вішперд, футоролог Е. Тоффлер та ін.; 4) головна мета сучасної корпорації – прибуток, який привласнюють не лише окремий капіталіст, а й наймані менеджери, акціонери (С. Соубел, Т. Дай та ін.). Характерними для поглядів більшості цих науковців є еклектизм, відсутність субординації цілей компанії щодо речового змісту (технологічного способу виробництва) і соціально-економічної форми (відносин
економічної власності) та ін. Усунення цих теоретико-методологічних вад дає підстави для твердження, що головною метою діяльності сучасної великої компанії є привласнення монопольно високого прибутку, а всі інші цілі підпорядковані цій меті. Водночас частина прибутків розподіляється серед вищих і середніх менеджерів (див. Менеджер) та акціонерів (див. Класи).
Цілей компанії теорії