Цілі вирази

 Цілі вирази

144. 1) 7а2а3 • а = 7а8, коефіцієнт 7, степінь 6;

2) 8 • а • 0,1m • 2р = 1,6аmр, коефіцієнт 1,6, степінь 3;

3) 5t • (-4at) = -20аt2 коефіцієнт -20, степінь 3;

4) -1 • 2/3m4 • 12m2p = -20m6p, коефіцієнт -20, степінь 7;

5) -5а2 • 0,2аm7 • (-10m) = 10а3m8, коефіцієнт 10, степінь 11;

6) t3 • (-р)7 • t = – p7t4, коефіцієнт -1, степінь 11.

145.

Одночлен

Коефіцієнт

Степінь

1) -7m2b • 8mb2 = -56m3b3

-56

6

2) 5m • 2а • (-3b) = -30аbm

-30

3

3)

-7а • (-5а2) = 35а3

35

3

4)  Цілі вирази

-5/4

6

5) – а • (-0,2а2р) • (-0,3р4) = -0,06а3р5

-0,06

8

6) с5 • (-а) • (-с4а) • а7 = с9а9

1

18

146. 1) Якщо а = 4, то 3,5а2 = 3,5 • 42 = 3,5 • 16 = 56; якщо а = 0,1, то 3,5а2 = 3,5 • 0,12 = 3,5 • 0,01 = 0,035;

2) якщо m = 0, то -4m3 = 0; якщо m = -1, то -4m3 = -4 • (-1)3 = 4;

3) якщо x = 1,4, у = -5, то 10ху = 10 • 1,4 • (-5) = -70;

4) якщо а = 5, с = -2, то -0,01а2с = -0,01 • 52 • (-2) = 0,5.

147. 1) 1,6а2. Якщо а = -5, то 1,6 • (-5)2 = 1,6 • 25 = 40; якщо а = 0, то 1,6 • 02 = 0; якщо а = -1, то 1,6 • (-1)2 = 1,6;

2) 562с. Якщо b = 0,2 с = 0,1 то 5 • (0,2)2 • 0,1 = 5 • 0,04 • 0,1

= 0,02; якщо b = -0,4, с = 2, то 5 • (-0,4)2 • 2 = 5 • 0,16 • 2 = 1,6.

148.

А

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

4а2

25

16

9

4

1

0

1

4

9

16

25

-2а2

-12,5

-8

-4,5

-2

-0,5

0

-0,5

-2

-4,5

-8

-12,5

 Цілі вирази

151. 1) Ні; 2) так; 3) ні; 4) ні.

152. V = abc, а – довжина, b – ширина, с – висота.

X см – висота, 3x см – ширина, довжина – 2 • 3x = 6x. Отже, об’єм паралелепіпеда V = x • 3x • 6x = 18×3.

153. S = а • b. Ширина – b см, довжина – 36 см. S = b • 3b = 3b2.

 Цілі вирази

155. 3(у – x); -3(x – у); -3x – 3у; -3x + 3у, 3у – 3x = 3 (у – x), тотожний 3 (у – x).

156. Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Використано 1890 цифр. У книжці 666 сторінок.

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

185.

 Цілі вирази


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Цілі вирази - ГДЗ з математики


Цілі вирази