Цілі вирази

 Цілі вирази

144. 1) 7а2а3 • а = 7а8, коефіцієнт 7, степінь 6;

2) 8 • а • 0,1m • 2р = 1,6аmр, коефіцієнт 1,6, степінь 3;

3) 5t • (-4at) = -20аt2 коефіцієнт -20, степінь 3;

4) -1 • 2/3m4 • 12m2p = -20m6p, коефіцієнт -20, степінь 7;

5) -5а2 • 0,2аm7 • (-10m) = 10а3m8, коефіцієнт 10, степінь 11;

6) t3 • (-р)7 • t = – p7t4, коефіцієнт -1, степінь 11.

145.

Одночлен

Коефіцієнт

Степінь

1) -7m2b • 8mb2 = -56m3b3

-56

6

2) 5m • 2а • (-3b) = -30аbm

-30

3

3) -7а • (-5а2) = 35а3

35

3

4)  Цілі вирази

-5/4

6

5) – а • (-0,2а2р) • (-0,3р4) = -0,06а3р5

-0,06

8

6) с5 • (-а) • (-с4а) • а7 = с9а9

1

18

146. 1) Якщо а = 4, то 3,5а2 = 3,5 • 42 = 3,5 • 16 = 56; якщо а = 0,1, то 3,5а2 = 3,5 • 0,12 = 3,5 • 0,01 = 0,035;

2) якщо m = 0, то -4m3 = 0; якщо m = -1, то -4m3 = -4 • (-1)3 = 4;

3) якщо x = 1,4, у = -5, то 10ху = 10 • 1,4 • (-5) = -70;

4) якщо а = 5, с = -2, то -0,01а2с = -0,01 • 52 • (-2) = 0,5.

147. 1) 1,6а2. Якщо а = -5, то 1,6 • (-5)2 = 1,6 • 25 = 40; якщо а = 0, то 1,6 • 02 = 0; якщо а = -1, то 1,6 • (-1)2 = 1,6;

2) 562с. Якщо b = 0,2 с = 0,1 то 5 • (0,2)2 • 0,1 = 5 • 0,04 • 0,1 = 0,02; якщо b = -0,4, с = 2, то 5 • (-0,4)2 • 2 = 5 • 0,16 • 2 = 1,6.

148.

А

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

4а2

25

16

9

4

1

0

1

4

9

16

25

-2а2

-12,5

-8

-4,5

-2

-0,5

0

-0,5

-2

-4,5

-8

-12,5

src="/image/2/image059_28.jpg" class=""/>

151. 1) Ні; 2) так; 3) ні; 4) ні.

152. V = abc, а – довжина, b – ширина, с – висота.

X см – висота, 3x см – ширина, довжина – 2 • 3x = 6x. Отже, об’єм паралелепіпеда V = x • 3x • 6x = 18×3.

153. S = а • b. Ширина – b см, довжина – 36 см. S = b • 3b = 3b2.

 Цілі вирази

155. 3(у – x); -3(x – у); -3x – 3у; -3x + 3у, 3у – 3x = 3 (у – x), тотожний 3 (у – x).

156. Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Використано 1890 цифр. У книжці 666 сторінок.

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

 Цілі вирази

185.

 Цілі вирази1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Будова гриба
Цілі вирази