Ціна гранична

Ціна гранична – 1) максимально допустима підвищена або знижена ціна на ринку протягом сезону, певного торгового циклу; 2) ціна на замовлення брокера з обмежувальними умовами.
Ціна гранична