Ціна інтервенційна

Ціна інтервенційна – підвищення ціни закупівлі деяких видів товарів, що директивно встановлюється державою або низкою країн на основі міжурядових угод з метою підтримки виробництва цих товарів.
Ціна інтервенційна