Ціна монопольно висока

Ціна монопольно висока – ціна, що встановлюється монополіями, в т. ч. олігополіями, на виготовлені ними товари і надані послуги, в основі якої – процеси монополізації суб’єктивних і об’єктивних факторів виробництва, виготовлення основної маси продукції. Ц. м. в. є основним механізмом привласнення монопольно високих прибутків.
Ціна монопольно висока