Ціна оптова

Ціна оптова (цена оптовая) – ціна, за якою здійснюються розрахунки між підприємствами за реалізовану продукцію. Розрізняють два види Ц. о. – Ц. о промисловості і Ц. о. під­приємства. Ц. о. промисловості більше Ц. о. підприємства на суму витрат і прибутку, а за деякими товарами – на величину податку з обороту.
Ціна оптова