Цінні папери похідні

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Цінні папери похідні – це цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання або продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. .
Цінні папери похідні