ЦІННІСТЬ ПОЖИВНА

Екологія – охорона природи

ЦІННІСТЬ ПОЖИВНА – кількість засвоюваних організмом поживних хім. речовин (орг., неорг.).

Виражається в енергет. одиницях і одиницях маси.
ЦІННІСТЬ ПОЖИВНА