Ціноутворення на світовому ринку

Ціноутворення на світовому ринку – формування цін на світовому капіталістичному ринку під впливом різноманітних факторів. Ц. на с. р. розглядають на рівні сутності і явища. Глибинною основою світової ціни є закон вартості в інтернаціональній формі (див. Закону вартості інтернаціональні форми). Оскільки основну масу товарів на світовий ринок постачають ТНК, йдеться про витрати живої та уречевленої праці на виробництво окремих товарних груп (машин, устаткування, сировини, продовольства тощо) наймогутнішими ТНК з урахуванням країни їх походження

і зарубіжних філіалів, а отже, про монополізацію виробництва й обігу в межах світового капіталістичного господарства. На світовому ринку процес ціноутворення здійснюється значною мірою за аналогією до ціноутворення на внутрішньому ринку, яке за панування монополій передбачає трансформацію ціни виробництва в монопольну ціну виробництва. Внаслідок цього трансформованою сутнісною формою інтернаціональної вартості є інтернаціонально-монопольна ціна виробництва, яка означає, що: 1) ТНК зосереджують найпередовішу техніку і технологію, найкваліфікованішу робочу силу, впроваджують передові форми
й методи організації виробництва і праці тощо, тому тут формуються найнижчі витрати виробництва; 2) контролюючи майже 65% експорту і понад 90% інвестицій розвинених країн (американський експорт, зокрема, на 90%, а імпорт більш як на 60% пов’язані з діяльністю ТНК), ТНК монополізують ринок, диктують на ньому ціни, які є і цінами обігу, формуючи як свою протилежність монопольно низькі ціни на товари та послуги тих країн, підприємців, які не входять до транснаціональних структур; 3) інтернаціонально-монопольна ціна виробництва певною мірою є ціною розподілу завдяки сприянню національних держав, а частково і наднаціональних органів ТНК експорту (з допомогою різних прихованих форм субсидування і митного регулювання) та стримування імпорту. Водночас діє закон попиту і пропозиції в інтернаціональній формі. Особливість його за сучасних умов виявляється в тому, що ТНК за допомогою міжнародного маркетингу і реклами цілеспрямовано формують споживацький попит і управляють ним (зокрема, модою) з урахуванням престижності різних категорій споживачів. На рівні сутності першого порядку світова ціна визначається також законом концентрації в його інтернаціональній формі, особливістю якого за сучасних умов є значно вищий рівень монополізації з боку ТНК світових товарних ринків, намагання держав сприяти зміцненню могутності своїх національних монополій (у т. ч. олігополій) на світовому ринку, наявність тенденції до поступового витіснення зі світового ринку дрібних і середніх експортерів та імпортерів (порівняно з внутрішнім ринком). Оскільки на світовому ринку товари продаються переважно гуртом, світова ціна постає як узгоджена (за попередніми контрактами) експортна гуртова ціна, що формується за наявності більшої кількості фірм-конкурентів (ніж на внутрішньому ринку) в основних центрах світової торгівлі. Організаційні форми таких центрів – біржі, аукціони, ярмарки та ін. Підприємства-монополісти диктують ціни на ринку, що за низьких витрат виробництва (внаслідок монополізації передових речових і особистих факторів виробництва) дає їм змогу встановлювати ціни, максимально наближені до найбільших витрат виробництва і запланованої суми монопольно високого прибутку. Формуванню монопольно високих цін на світовому ринку сприяє надання державою експортних субсидій компаніям, фінансування (повне або часткове) НДДКР, встановлення низьких імпортних цін на сировину тощо; включення ТНК у ціну машин і устаткування надбавок за гарантію, післяпродажний сервіс та інші компоненти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ціноутворення на світовому ринку - Економічний словник


Ціноутворення на світовому ринку