Цінова еластичність попиту (пропозиції)

Цінова еластичність попиту (пропозиції) – співвідношення процентної зміни величини попиту (пропозиції) товару та процентної зміни його ціни; реакція попиту (пропозиції) товару на зміну його ціни формула еластичності попиту (пропозиції). Еластичний попит (пропозиція) – випадок, за якого коефіцієнт еластичності більший за одиницю, нееластичний – коли коефіцієнт еластичності менший за одиницю. Зовсім еластичним попит вважають, коли зміна попиту не вимагає зміни ціни товару. Покупці готові купляти всі товари, які є на ринку, за незмінною ціною. Зовсім нееластичний попит – коли зміна ціни не викликає зміни попиту. Зовсім еластична пропозиція – коли зміна пропозиції не вимагає зміни ціни. Зовсім нееластична пропозиція – коли зміна ціни не викликає зміни величини пропозиції. Пропозиція однакова при всіх цінах. Розрізняють індивідуальну (стосується товару конкретної фірми) та загальну (стосується ринку певного товару) еластичність попиту (пропозиції).
Цінова еластичність попиту (пропозиції)