ЦИТОЛОГІЯ

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ЦИТОЛОГІЯ

Цитологія – наука про будову, функціонування, розмноження та еволюцію клітин різних організмів.

Будова еукаріотичної клітини

Тваринна Рослинна

 ЦИТОЛОГІЯ

Клітинний цикл – існування клітини від поділу до наступного поділу або смерті.

 ЦИТОЛОГІЯ

Основні типи поділу еукаріотичних клітин

Мітоз – головний спосіб поділу.

Утворюються дочірні клітини, які містять хромосомний набір, ідентичний материнській клітині.

Мейоз (поділ

дозрівання) – спосіб поділу клітин, за якого число хромосом у дочірніх клітинах удвічі зменшене порівняно з материнською; утворюються чотири генетично різнорідні клітини. Відбувається на певній стадії життєвого циклу у організмів, які мають статеве розмноження — перешкоджає подвоєнню хромосом у кожному поколінні.

 ЦИТОЛОГІЯ

Сучасна клітинна теорія

Клітинна теорія була сформульована у 1838 p. Т. Шванном, із використанням праць М. Шлейдена; пізніше була доповнена Р. Вірховим та К. Бером.

1. Клітина – елементарна структурна одиниця живого організму (виняток – неклітинні

форми життя).

2. Клітини різних організмів подібні за будовою, хімічним складом, проявами життєдіяльності. Різноманітність клітин пов’язана з їхньою спеціалізацією.

3. Клітина – цілісна система, що складається зі спеціалізованих взаємопов’язаних компонентів.

4. Клітини розмножуються шляхом поділу; йому передує реплікація ДНК.

5. Багатоклітинні організми – це складні комплекси клітин, які об’єднані у тканини та органи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЦИТОЛОГІЯ - Формули й таблиці


ЦИТОЛОГІЯ