Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

Вступ

Назустріч історії Середньовіччя

Що таке Середні віки? Насамперед – це гаряча віра, сильні почуття і, безумовно, дія, чин. Середні віки – це не просто замки, а й безкінечні війни, що за них точилися; не просто готичні собори – це постійна місійна проповідь Слова Божого, це – титанічна праця й відчайдушна боротьба, це – зруйновані поганські капища; врешті-решт, це – не золотий вік історії людства – це епоха заліза, це – світ постійного напруження волі.

Ігор Загребельний, сучасний український історик

&
1. Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

1. ЯКІ ПОДІЇ ТА ЯВИЩА ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

1) Пригадайте вивчений торік матеріал, вставте пропущені в тексті слова й запишіть текст у зошит.

Історія Стародавнього світу – частина… історії, яка вивчає… період у минулому людства. Вона охоплює період від… первісних людей (2,5 млн років тому) до… Римської імперії (476 рік). Це… і… період в історії людства.

Підказка:

Найдовший, поява, найдавніший, падіння, всесвітня, перший.

2) Працюючи зі стрічкою часу:

– позначте хронологічні межі періоду історії

Стародавнього світу;

– поясніть, як рахують роки до н. е.;

– порівняйте вислови “подія сталася 200 років тому” і “подія сталася за 200 років до н. е.”; поясніть, яка між ними різниця;

– назвіть і покажіть на лінії часу, у якому столітті й у якому тисячолітті занепала Римська імперія.

 Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

3) 3 історії Стародавнього світу ви, напевно, пам’ятаєте, що спочатку в Єгипті та Передній Азії, а потім і в інших країнах відбувся перехід до цивілізації. Слово “цивілізація” має кілька значень. Прочитайте та поясніть кожне з них на прикладах.

Цивілізація – це

– рівень розвитку матеріальної та духовної культури, досягнутий суспільством на певному історичному етапі;

– суспільство, яке протягом певного періоду й на певній території відрізняється особливими рисами в економіці, культурі та суспільному устрої (наприклад, цивілізації Давнього Єгипту, вавилонська, антична тощо).

4) Використовуючи ілюстрації, назвіть основні періоди й цивілізації, які вивчає історія Стародавнього світу.

 Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

2. ЩО НАЗИВАЄМО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЮ СПАДЩИНОЮ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Перевірте, чи добре ви пам’ятаєте історію Стародавнього світу, послідовно відповідаючи на запитання:

– Де виникли найдавніші на земній кулі держави?

– Що означає слово “демократія”? Яка країна є батьківщиною демократії?

– Пригадайте правителів, полководців Стародавнього світу. Чим запам’яталися вам діячі, зображені на ілюстраціях?

 Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

– 3 якими давніми законами ви ознайомилися? Про що в них ішла мова?

– Назвіть найважливіші винаходи й відкриття первісних людей.

– У яких країнах виникла писемність? Які були її особливості?

– У яких країнах було створено цифри, що ми ними користуємося?

– Якими винаходами китайців досі послуговуються народи світу?

– Пригадайте найвідоміші давні будівлі в Єгипті, Вавилоні, Китаї, Греції, Римі. У яких країнах створено пам’ятки, зображені на ілюстраціях?

 Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

– Які твори живопису та скульптури Стародавнього світу вам запам’ятались? Опишіть твори, подані нижче.

 Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)

– Які міфи Стародавнього світу ви пам’ятаєте?

– Які релігії існували в різних країнах?

– У якій країні вперше виникла віра в одного Бога?

Культури окремих країн Стародавнього світу, як струмочки, зливалися в єдиний потік. Кожен народ – навіть найменший – зробив свій внесок у культуру всього людства, у його цивілізаційну спадщину.

Обговоріть, як ви розумієте вислів “цивілізаційна спадщина”, й у чому полягає цивілізаційна спадщина Стародавнього світу.

Оберіть одне із пропонованих речень і закінчіть його:

“Сьогоднішній урок сподобався (не сподобався) мені, тому що…”.

“Я люблю історію, тому що…”.

“Мені було цікаво (нецікаво) на уроці, тому що…”.

“Мені вдалося (не вдалося) пригадати (повторити)…”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення) - Історія


Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу (повторення)