Цивілізація політична

Політологічний словник

Цивілізація політична – складається з поліетнічного населення, яке живе на окремій території і утворює державу. Може існувати деякий час у переддержавному стані, але як сурогат політичної нації. Ц. п. існує багато у світі, найвідоміша (класична) – США. Як правило, формуються цивілізації – держави, які можуть включати як декілька етносів, так і частину етносу, наприклад, араби утворили кілька цивілізацій – держав, те ж саме можна сказати про слов’ян і германців.

У сучасній науці дедалі більше утверджується

теза, що кожна нація – це окрема, унікальна цивілізація. Нації – цивілізації бувають різними – етнічні, політичні, інтернаціональні (перед тим, як стати політичними). У суспільствознавстві поступово сформувалися дві моделі нації – цивілізації: громадянсько-територіальна та етнічна. Громадянсько-територіальна модель формування націй-цивілізацій в основу кладе громадянство і територію. Етнічна модель віддає перевагу етносу, мові, культурі етносу.

Нації – цивілізації розвиваються не однаково: одні проходять шлях від етнічності до політичності (німці, італійці, українці, болгари),

інші – від політичності до етнічності (французи, англійці, росіяни, іспанці, бразильці, США). У другому випадку політична нація формується не сама собою, спонтанно, а зусиллями титульної (корінної) нації, яка втягує в орбіту своїх національних інтересів політично залежні від неї етноси (в США і Бразилії титульними етносами стали не корінні народи, а переселенці з Великобританії й Португалії). Шлях від політичності до етнічності нації може мати різну тривалість і форму, що залежить від конкретно-історичних умов і національного духу народу.

У процесі переходу від етапу політичності до стану етнічності кожна нація творить осередкову, регіональну цивілізацію, яка є частиною субрегіональної і світової цивілізації. Нація, яка не стала осередковою, регіональною цивілізацією, приречена на історичну смерть, залишення арени історії.

Нині “українська людина” (як громадянин України, частинка української політичної нації) теж живе у надзвичайно хиткому й невиразному соціальному часі, затиснена між “вчора” і “завтра”, між європейською і євразійською цивілізаціями (об’єднана Європа й Росія). Ця аморфність, неостаточність і плинність часу, межичасся й межицивілізаційності не може не позначитися на формуванні особистісної та масової стратегії життя, але формування української нації-цивілізації відбувається, хоча й занадто повільно.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Цивілізація політична - Довідник з політології


Цивілізація політична