Цивільно-процесуальне право

Цивільно-процесуальне право – система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах. Ц. – п. п., зокрема, закріплює процесуальний порядок розгляду загальними судами-справ із спорів з цивільних, сімейних, трудових, колгоспних та інших відносин, з адміністративно-правових відносин та справ окремого провадження. Метод Ц. – п. п.- імперативно-диспозитивний. Імперативний метод впливає на поведінку суб’єктів через зобов’язання, заборону і примус. Диспозитивний метод дає дозвіл і визначає права суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, встановлених нормами права.
Цивільно-процесуальне право