Дані про ділових партнерів, конкурентів

Економічна безпека підприємства

Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА

(економічне шпигунство)

3.5. Дані про ділових партнерів та конкурентів

Найбільшу небезпеку для підприємств становлять зовнішні загрози, потенційними носіями яких найчастіше є ділові партнери та конкуренти. Тому питанню відслідковування загроз, що йдуть від них, варто надавати великої уваги. Для цього необхідно постійно збирати інформацію про конкурентів та ділових партнерів.

Завданням осіб, що займаються збиранням та аналізом інформації, є виявлення джерел

зовнішньої загрози безпеці, щоб максимально знизити невизначеність стратегічного ризику. Така інформація повинна розкривати наміри потенційних та дійсних партнерів щодо підприємства; характеризувати сильні та слабкі сторони конкурентів; попереджати про можливе виникнення загроз та кризових ситуацій; полегшувати контроль за дотриманням партнерами досягнутих раніше домовленостей; сприяти виявленню несанкціонованих каналів витікання конфіденційної інформації про підприємство; допомагати в процесі прийняття рішень та вироблення власної політики підприємства щодо окремих суб’єктів господарювання.

Практика

свідчить, що інформація щодо можливих партнерів та конкурентів, яка надходить у розпорядження керівництва підприємства, повинна містити, як мінімум, такі відомості :

– Повну назву, юридичну адресу, номери телефонів, факсів.

– Дату та номер реєстрації, в якому місті, юридичній фірмі це було зафіксовано.

– Імена керівників, їх службове сходження, адреси.

– Інформацію про участь в судових та інших процесах, заставах майна, цитати з газет та журналів та їх оцінка.

– Інформацію про практику виконання платежів: які суми, в які терміни та з якими затримками були виплачені.

– Назви банків, з якими працює підприємство, адреси та номери рахунків.

– Порівняльну характеристику фінансового стану підприємства за останні роки.

– Прибутковість вкладень, розмір інвестицій тощо.

– Основні показники з останнього балансового звіту, звіту про фінансові результати.

– Назви дочірніх підприємств, філіалів та відділень.

– Характеристику діяльності: товари і послуги, експорт-імпорт, умови угод.

– Перерахунок партнерів даного підприємства.

– Ймовірні зв’язки в кримінальному оточенні.

– Збирання, аналіз і оброблення подібної інформації є найбільш відповідальною складовою системи забезпечення безпеки підприємства. Крім того, практично вся зібрана інформація потрібна також для маркетингу, оскільки на його основі виробляється політика підприємства.

Складання подібних досьє на всіх головних конкурентів допоможе у відпрацюванні найбільш ефективної стратегії фірми. “Анкету ділового партнера” (додаток 1) повинна заповнювати особа, яка відповідає за роботу з даним партнером, “Анкету конкурента” (додаток 1) повинні заповнювати особи, що розробляють стратегію фірми на ринку, спеціальні агенти. Такі досьє необхідно складати лише на ті підприємства, що є конкурентами для вашого підприємства або можуть ними стати.

Інформація про ділових партнерів направлена в основному на те, щоб змусити партнера робити те, що необхідно вашому підприємству. Створювати такі досьє слід на важливих та потенційних партнерів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Дані про ділових партнерів, конкурентів - Довідник з економіки


Дані про ділових партнерів, конкурентів