Данина

Данина – примусове вилучення засобів, побори з підкореного народу, а також прямі податки, подушне, які сплачує населення.
Данина