Де-юре

Політологічний словник

Де-юре (лат., англ. de jure) – юридично, згідно з правом. У міжнародному праві форма повного, остаточного і офіційного визнання держави чи уряду.

М. Головатий
Де-юре