ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ – СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ

Сполуки сталого складу називають дальтонідами, а сполуки змінного складу – бертолідами.

До сполук сталого складу належать речовини молекулярної будови, тому що склад молекул визначається будовою атомів, які їх утворюють.

Кристалічні речовини атомної та іонної будови характеризуються більш-менш змінним складом (рис. 25, 26 і 27). Причиною цього є точкові дефекти у кристалі.

Причиною змінності складу сполуки є ентропійний чинник : ТΔS > 0.

 ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Рис. 25. Ідеалізована кристалічна гратка сполуки АВ.

 ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Рис. 26. Кристалічна гратка сполуки АВ з надлишковими атомами А.

 ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ   СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ

Рис. 27. Кристалічна гратка сполуки АВ, в якій не всі вузли зайняті атомами В.
ДЕФЕКТИ У КРИСТАЛАХ – СПОЛУКИ ЗМІННОГО СКЛАДУ