Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ВИГУК

& 43 Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

1. Вигуки, що повторюються або вимовляються протяжно, пишуться через дефіс: Пливе човен, води повен та все хлюп-хлюп-хлюп (Народна творчість). A-а! Та це ж бугай, водяний бугай, що лякає дітей своїм гучним над очеретами: – Бу-у-у! Бу-у-у! (Остап Вишня).

2. Вигуки на зразок леле, лелечко, цитьте, овва, кукуріку, куд-кудах, бух, тарах, бабах тощо пишуться разом. Проте, якщо треба передати протяжність, вони теж можуть писатися через дефіс: Бах! – і нема нічого…

(Остап Вишня). Б’ється, стогне, зітхає море!.. Бу-ух!.. бу-ух!.. бу-ух! (М. Коцюбинський).

351

Згрупуйте і запишіть подані вигуки в три колонки: а) вигуки, що пишуться разом; б) вигуки, що пишуться окремо; в) вигуки, що пишуться через дефіс. Запам’ятайте правопис.

Будь ласка, їй-богу, до побачення, їй-право, ану, от тобі й на, оце так, ф’ю-у-у, дз-з-з, ану-ну, на добраніч, тік-так, помагайбі, хай щастить, кукуріку, ку-ку, о-го-го, алло, де ж пак, цур йому, боронь Боже, ой леле.

1. Вигуки від членів речення

відокремлюються комою: Ох, як я довго спала (Леся Українка).

2. Вигуки, що стоять на початку речення й вимовляються з виразною окличною інтонацією, відокремлюються за допомогою знака оклику: Цить! Хай говорить серце (Леся Українка).

3. Не відокремлюються вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання: Гей ти, поле колоскове, молодість моя (В. Сосюра).

4. Вигук, який стоїть у середині речення й вимовляється з виразною окличною інтонацією, виділяється з обох боків тире й знаком оклику: А горлаті півні – кукуріку! – провіщали світанок.

5. Вигуки о, ой, які стоять перед звертаннями, не виділяються, бо виконують функції часток: О чарівниченько моя! Мені ти всюди помагала (Т. Шевченко). Не відокремлюються вигуки о, ой і в реченнях із народних пісень: Ой у полі два дубки (Народна творчість).

352 Спишіть речення. Поясніть правопис вигуків.

1. Ані шерхоту, очерет ніби задрімав, іноді вітер зі степу налетить, покуйовдить його, і зелена стіна очерету тоді спросонку: ш-ш-ш-у-у-у, ш-ш-ш-у-у… (В. Чемерис). 2. “Кря! Кря!” – крячуть качки з річки. “Скре-ке-ке!” – їм у лад жабки. “Пу-гуу!..” – зітхає Пугач. Не любить він світлих весняних вечорів… (С. Козлов, переклад Т. Савченко). 3. Боже, Боже! Дай нам силу, дай снаги, дай розум нам! (М. Шаповал). 4. Ой за лісочком сонечко встало, сива зозуля та й закувала (Народна пісня). 5. Ой я дівчина полтавка, а зовуть мене Наталка. Дівка проста, некрасива, з добрим серцем, неспесива (І. Котляревський).

353

1. Випишіть із поданих уривків українських народних пісень речення з вигуками. Поясніть, чому вигуки не відокремлюються.

1) Ой чий то кінь стоїть,

Що сива гривонька?

Сподобалась мені

Тая дівчинонька.

2) Ой чорна я си, чорна.

Чорнява, як циганка.

Чом си полюбила,

Чом си полюбила

Чорнявого Іванка?

3) Ой на горі два дубки,

Ой на горі два дубки.

Ой на горі два дубки, два дубки

Схилилися докупки.

4) Ой під вишнею,

Під черешнею

Стояв старий з молодою,

Як із ягідкою.

2. Об’єднавшись у групи, проведіть конкурс на знання українських народних пісень з вигуком ой (бажано виконати по куплету з кожної пісні).

354

Прочитайте текст. Поясніть уживання розділових знаків у реченні з вигуком.

Збиралися ми на косовицю завжди довго. Вже було сонце зайде, а ми ще збираємось. Що клопоту, а лайки, мати лає когось, потім, побачивши мене, як заголосить:

– Уже на возі, ой!.. Малого хоч би не брали! Комарі з’їдять!

На моє щастя, на материні прохання ніхто не зважає (За О. Довженком).

355

1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та знімаючи риски.

1. Пробачайте поетам дивацтва не/злі: не/багато поетів живе на землі (Б. Олійник). 2. Хай сніги простяглися без/краї сиві хмари закрили блакить – по країні весна пролітає і крилом журавлиним шумить (В. Сосюра). 3. Гей літа орел гей літає сизий та по/під небесами; гей гуля козак козак-запорожець степами і ярами (Т. Шевченко). 4. Леле леле лелесенько засни/ж моє малесеньке (Народна пісня).

2. Поясніть уживання розділових знаків у реченнях з вигуком.

356

1. Прочитайте текст. Випишіть речення з вигуком.

Як любив милуватися Олександр з безкінечної гри хвильок деснянських та хвиль, з перебігаючого їх ряботіння на сонці! Яким нестримним було бажання побувати й собі на тих хвилях посеред річки та хвильках, скочити на ноги й кинутися з берега в Десну, і – гей! – з розмаху розбити на воді те ряботіння від сонця, розбити, мов блискуче дзеркало, на друзки, і почувати себе господарем води, господарем сонця й повітря (П. Тичина).

2. Складіть і запишіть речення, щоб вигук у ньому стояв у середині й вимовлявся з виразною окличною інтонацією.

357

1. Прочитайте уривки з трьох текстів: а) вірша “Ой ти, дівчино…”; б) казки “Фарбований лис”; в) оповідання “Грицева шкільна наука”.

А) текст 1

Ой ти, дівчино, з горіха зерня,

Чом твоє серденько – колюче терня?

Чом твої устонька – тиха молитва,

А твоє слово остре, як бритва?

Чом твої очі сяють тим жаром,

Що то запалює серце пожаром?

Ох, тії очі темніші ночі,

Хто в них задивиться, й сонця не хоче!..

Б) текст 2

Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в’януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає й собі по-лисячому!

Господи! Що стало? Всі співаки відразу затихли. Всім міністрам і слугам царським відразу мов полуда з очей спала. Та се Лис! Простісінький фарбований Лис! Ще й паскудною олійною фарбою фарбований! Тьфу! А ми собі думали, що він не знати хто такий! Ах ти, брехуне! Ах ти, ошуканче!

В) текст З

– Де-де-де-де? – цокотіла грива гуска.

– Адже в школі був, – відповів гордо Гриць.

– А сьо-сьо-сьо? А сьо-сьо-сьо? – дзьоботіли, громадячись коло нього, інші гуси.

– То ніби, що я навчився? – формулював їх питання Гриць.

А баба галамага!

Гриць стояв гордий, недосяжний. Аж нарешті білий гусак здобувся на слово.

– А баба галамага! А баба галамага! – скрикнув він своїм дзвінким, металічним голосом…

Гриць був зламаний, засоромлений! Гусак в одній хвилі перейняв і повторив ту мудрість, що коштувала йому рік науки!

“Чому вони його до школи не давали?” – подумав собі Гриць і погнав гуси на толоку.

2. Поясніть написання вигуків, ужитих у текстах, і розділові знаки при них.

3. Розгадайте ребус. Це вам підкаже ім’я автора аналізованих текстів. Назвіть інші відомі вам твори цього автора.

 Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

358

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича

Два роялі

Два роялі, рук – чотири:

Арифметика якась.

Раитом! Музика! Без міри! –

Просто в душу пролилась.

А душа іще не звикла

До таких солодких мук –

Наче хвилі, через вікна

Перехлюпується звук.

Він пливе, минає арку,

Він відлунює у парку,

У самітньому дворі,

В квітах, в небі, у Дніпрі.

І ніхто уже не знає,

Звідки музика лунає,

Де ті клавіші, ті руки,

Ті роялі, аж дві штуки…

2. Якими вигуками можна передати емоції, висловлені у вірші?

3. Які види мистецтва (кіно, театр, література, музика, балет, архітектура, живопис) так вас вражають, що ви, розповідаючи про них, не можете обійтися без вигуків?

359

1. Спишіть вірш Л. Костенко. Підкресліть вигуки. До якої групи за значенням вони належать? Поясніть уживання розділових знаків.

Ой осінь, осінь, барви чудотворні!

Як журавлі кричать твої: – Курли!

Які минають люди неповторні!

Хоч би іще хоч трошки побули!

Уже дерева – як рогаті олені.

Останнє листя облітає з крон.

Душа стоїть у пам’яті, як в повені.

І тільки світить бакени Харон.

2. Запишіть лексичне значення виділених слів. Визначте рід (в однині), число та відмінок цих слів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

360

Виберіть правильну відповідь.

1. Вигук – це

А самостійна частина мови

Б службова частина мови

В особлива частина мови

2. Вигук виражає

А ознаку предмета

Б дію предмета

В волевиявлення мовця, почуття, не називаючи їх

3. Вигуки за значенням поділяються на

А сурядні, підрядні, розділові, протиставні

Б формотворчі, словотворчі, модальні, підсилювальні

В емоційні, спонукальні, звуконаслідувальні, формули мовного етикету

4. Усі вигуки належать до емоційних у рядку

А ой, ох, о, ех, ого, фе

Б геть, годі, тьху, ого

В гм, от тобі й на, ку-ку

5. Вигуки о, ой, які стоять перед звертанням,

А відокремлюються комою

Б не відокремлюються

В відокремлюються знаком оклику

6. Вигуки, що повторюються або вимовляються протяжно, пишуться

А через дефіс

Б окремо

В разом

361

1. Складіть і запишіть гумористичний діалог про відвідування вами театру, кінотеатру, використавши подані вигуки.

Добридень, ой, о, ах, еге, ей, ну, браво, біс, тс-с, кахи-кахи, ги-ги-ги.

2. Розберіть один із використаних у діалозі вигуків як частину мови.
Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках