Деконцентрація виробництва

Деконцентрація виробництва – розукрупнення надто великих підприємств на окремі самостійні підприємства з їх наступним поступовим відокремленням у межах системи малих підприємств.
Деконцентрація виробництва