Делегування повноважень

Делегування повноважень – передача повноважень на здійснення певної діяльності (дій) одного суб’єкта управлінських відносин (органу, службової особи) іншому, яке супроводжується переважно тимчасовою зміною компетенції відповідних суб’єктів управлінських відносин. Д. п. відбувається у формі адміністративного доручення і є однією з адміністративно-правових форм забезпечення оперативності та підвищення ефективності управління. Д. п. має на меті посилити гнучкість управління і досягти найраціональнішого поділу та кооперації управлінської

праці. Розрізняють два види Д. п.: 1) у взаємовідносинах управління між органами, установами і організаціями; 2) всередині окремої організаційної структури (апарату, управління підприємств, установ, організацій). Д. п. відбувається на підставі певного адміністративного акту (наказу, розпорядження). Випадки Д. п. можуть бути також і прямо передбачені законом (наприклад, ст. 1 Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про формування місцевих органів влади і самоврядування” передбачала делегування головам місцевих Рад народних депутатів та очолюваним ними виконавчим комітетам повноважень державної виконавчої влади).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Делегування повноважень - Довідник з правознавства


Делегування повноважень