Делімітація кордону

Політологічний словник

Делімітація кордону (від лат. deliminatio – встановлення) – визначення проходження лінії кордону між суміжними державами, зафіксоване в міжнародному договорі. Додані до договору карти з докладним зображенням рельєфу, гідрографії, населених пунктів, проходження лінії кордону підписуються представниками договірних сторін, скріплюються гербовими печатками держав і є складовою договору. Договори про Д. к. є правовою підставою для проведення лінії державного кордону і позначення її на місцевості прикордонними знаками, тобто демаркації кордонів.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Делімітація кордону - Довідник з політології


Делімітація кордону