Делькредере

Делькредере – угода, за якою комісіонер бере на себе обов’язок відповідати за укладеною ним угодою з третьою особою перед комітентом у разі невиконання її або неналежного виконання третьою особою. За загальним правилом комісіонер, хоча він і діє від свого імені, не відповідає за виконання третьою особою угоди, яка здійснена ним з цією особою за рахунок комітента, якщо він виявив необхідну передбачливість у виборі третьої особи і немає жодної його вини в порушенні третьою особою інтересів комітента. Такою є конструкція договору комісії.

Для того щоб комісіонер міг відповідати за невиконання або неналежне виконання угоди, здійсненої ним з третьою особою, між комітентом і комісіонером повинна бути укладена окрема угода. Умова про це може бути включена і в сам договір комісії. Д.- зобов’язання, додаткове (акцесорне) щодо головного (основного) зобов’язання, яке виникає з договору комісії. Тому, наприклад, недійсність головного зобов’язання тягне за собою аналогічні наслідки і для додаткового зобов’язання. Угода про Д. має консенсуальний характер (набуває юридичної сили в момент досягнення взаємної згоди між комітентом та комісіонером),
породжує двосторонні зобов’язання, оскільки водночас є сплатним зобов’язанням. Комісіонер бере на себе зобов’язання відшкодувати збитки, завдані невиконанням угоди третьою особою, за додаткову винагороду, розмір якої встановлюється в угоді про Д. За законодавством України, оскільки Д. є специфічним засобом забезпечення іншого (головного) зобов’язання, близького за своєю юридичною природою до договору поруки, угоді про нього, під загрозою визнання її недійсною, повинно бути надано письмової форми. Законодавство деяких країн Заходу (наприклад, Німеччини) допускає також усну форму, враховуючи, що договір комісії не вимагає обов’язкової письмової форми. На умовах Д., як правило, укладаються договори комісії суб’єктами підприємницької діяльності, особливо на зовнішніх ринках, з метою зменшення комерційного ризику. При цьому вважається, що комісіонер несе відповідальність за будь-яке порушення угоди третьою особою, крім випадків, коли таке порушення зумовлене поведінкою комітента. Зважаючи на те, що Д. є різновидом поруки, у разі невиконання або неналежного виконання угоди третьою особою ця особа і комісіонер відповідають перед комітентом (кредитором) як солідарні боржники, якщо інше не передбачено угодою про Д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Делькредере - Довідник з правознавства


Делькредере