Демографічна політика

Політологічний словник

Демографічна політика (policy demographic) – певна система соціальних заходів, спрямованих на формування бажаної для суспільства і свідомої демографічної поведінки населення; важлива складова внутрішньої і зовнішньої політики держави. Метою Д. п. є вплив на демографічні процеси і розвиток народонаселення, в тому числі на народжуваність, середню тривалість життя, регулювання кількості етнічних спільнот, становище жінок тощо. Д. п. найчастіше пов’язана з такими складовими соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта,

соціальний захист та підтримка громадян. Вирізняють так звану пренатальну Д. п., спрямовану на підвищення кількості населення (наприклад, фінансова підтримка, податкові пільги для сімей, заборона абортів тощо), і антенатальну Д. п., спрямовану, навпаки, на зменшення кількості населення, особливо у країнах, що розвиваються. Базується Д. п. на науці демографії, яка вивчає питання народонаселення, міграції тощо.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Демографічна політика - Довідник з політології


Демографічна політика