Демографічні зміни

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 31. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

4. Демографічні зміни.

Важливою демографічною характеристикою народу є його чисельність, яка з 1993 р. в Україні зменшується. Насамперед це відбувається через зростання смертності та зниження народжуваності. Зростання смертності пов’язане з багатьма чинниками. Серед них є природні – ідуть з життя народжені за тих часів, коли в сім’ях було багато дітей. На підвищення показників смертності впливають погіршення економічної ситуації, забруднення

навколишнього середовища. Надмірно високою є смертність від нещасних випадків: щороку майже 70 тис. смертей. Вагомою причиною є також недбале ставлення до власного здоров’я. Так, 60 % чоловіків в Україні є активними курцями тютюну.

Історичний факт

У 2005-2006 pp. середній вік чоловіків і жінок в Україні не перевищував відповідно 62 і 74 роки.

Протягом 1991-2001 pp. в Україні спостерігалося зниження народжуваності – найголовнішої причини скорочення населення в Україні. Воно викликане насамперед соціально-економічними труднощами, які призвели до послаблення сімейних зв’язків, навіть до майнової

неспроможності молодих людей створити, а потім зберегти сім’ю. Як не дивно, але на демографічній ситуації згубно позначилось і підвищення загального рівня культури українського суспільства. Нині українські сім’ї в основному нічим не відрізняються від більшості європейських сімей з однією дитиною.

Історичний факт

Перехід на європейську модель сім’ї з однією дитиною, за підрахунками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, призведе до того, що до 2050 р. чисельність населення зменшиться до 35-37 млн осіб.

Одночасно зі зниженням рівня народжуваності спостерігається демографічний процес старіння нації, через що понад 25 % працівників є пенсіонерами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Демографічні зміни - Історія


Демографічні зміни