Демокрит

Політологічний словник

Демокрит (бл. 460-370 рр. до н. е.) – давньогрецький мислитель, автор понад 70 творів про походження суспільства, держави, рабства. Стверджував, що суспільство, держава – це наслідок діяльності людей. Висував і обгрунтовував необхідність громадянської єдності усіх жителів полісу. Заперечував монархію, схвально ставився до демократії. Ідеалом держави вважав синтез демократії у поєднанні з ладом, де правителі мають високий інтелект. Метою існування держави Демокрит вважав погодження суспільних інтересів через і за допомогою законів, влади, розуму правителів. Вважав, що щастя людини не у розкошах і багатстві, а в її духовному спокої, у врівноваженості, розсудливості. Відомі праці про вчення Демокрита: “Матеріалісти Давньої Греції. Зібрання текстів Геракліта, Демокрита, Епікура”.

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – Львів, 1997.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Демокрит - Довідник з політології


Демокрит