ДЕНІТРИФІКАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ – 1) відновлення грунтовими та водними бактеріями солей нітратної кислоти (нітратів) до нітритів, вільного азоту та аміаку. Д. призводить до збіднення грунтів на потрібні рослинам сполуки азоту; 2) енерг. процес окиснення мікроорганізмами орг. речовин в анаеробних умовах, де кінцевими акцепторами електронів є нітрати, нітрити та сульфати. У цьому розумінні Д. називають анаеробним диханням.
ДЕНІТРИФІКАЦІЯ