Депо

Депо – 1) склад; 2) частина премії перестрахувальника, яку утримують з метою гарантії виконання обов’язків за договором страхування.
Депо