Депутатський мандат

Політологічний словник

Депутатський мандат (від лат. mandatium – доручення) – документ, який засвідчує законність і обсяг повноважень депутата парламенту або іншого представницького органу, а також публічна функція, яка

Покладається на депутата парламенту чи іншого представницького органу влади виборами і зміст якої (характер мандат) визначається конституцією та іншими конституційно-правовими актами. Д. м. визначає також характер взаємовідносин депутата з його виборцями. У сучасних демократіях прийнятий загальнонаціональний

мандат, згідно з яким депутат є представником усієї нації, а не певного виборчого округу. У своїй діяльності він не може бути зв’язаний наказом виборців (імперативним мандатом) і не підлягає відкликанню до закінчення терміну його мандата. Але в сучасних демократіях до характеру депутатського мандата, крім його повноважень і прав, входять депутатський імунітет, депутатський індемнітет, несумісність мандата депутата з певними видами діяльності і заняттями. За характером Д. м. може бути вільним або імперативним.

Георгіца

А. 3. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. – Чернівці, 1998; Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: Теоретико-правовий аспект: Монографія. – К., 2001; Конституційне законодавство України. – К., 2000; Очерки парламентского права: Зарубежный опыт. – М., 1993; Сравнительное конституционное право. – М., 1996; Чудаков М. Конституционное право зарубежных стран. – Минск, 2001.

Г. Зеленько
Депутатський мандат