Дерегулювання

Дерегулювання – скасування або скорочення державної регламентації підприємницької діяльності, передусім адміністративно-правового регулювання. З економічного боку Д. повинно бути спрямоване на те, щоб ціна регулювання не перевищила отримані від нього позитивні результати. Проте внаслідок консервативної політики у деяких розвинених країнах світу у 80-ті XX ст. відбувалось надмірне Д. Тому на початку 90-х у США з’явився новий термін – “ререгулювання”, що означає зворотний напрям у громадській думці та економічній політиці держави. Внаслідок цього посилюються кейнсіанські (в т. ч. посткейнсіанські, зокрема лівокейнсіанські) та інституціональні методи державного втручання в економіку. В Україні в 90-х-на початку XXI ст. (меншою мірою) відбулось надмірне і руйнівне Д.
Дерегулювання