Держава унітарна

Держава унітарна – форма державного устрою, за якої територія держави не має у своєму складі федеративних одиниць (такими одиницями у США є штати, у ФРН – землі, у Швейцарії – кантони, в Росії – автономні республіки), а поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, департаменти). Україна є частково федеративною державою, оскільки до її складу входить Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, відповідні органи управління, бюджет тощо.
Держава унітарна