Державна екологічна інспекція

Державна екологічна інспекція – контрольний орган Міністерства охороні навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. До складу Д. е. і. входять Головна екологічна інспекція названого міністерства, інспекції охорони Чорного та Азовського морів і екологічні інспекції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відповідних територіальних органів міністерства. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.VIII.1993 “Про створення Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України” головними завданнями Д. е. і. є здійснення державного екологічного контролю за: використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій і об’єктів природно-заповідного фонду; дотриманням норм екологічної безпеки; використанням природних ресурсів; викидами і скидами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище з дотриманням
встановлених лімітів; дотриманням екологічних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та похованні (складуванні) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів. Працівники Д, е. і. мають право носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї. Діяльність Д. е. і. регулюється Положенням про неї.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Державна екологічна інспекція - Довідник з правознавства


Державна екологічна інспекція