Державна реєстрація інформаційних систем

Державна реєстрація інформаційних систем – легалізація державою відповідних інформаційних систем. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, громадські об’єднання з метою оперативного інформування: громадськості про свою діяльність мають право створювати відповідні інформаційні системи. Порядок створення їх, структуру, обов’язки та інше визначають Кабінет Міністрів України, інші державні органи чи громадські об’єднання, Державні, органи та. організації, органи місцевого ї регіонального самоврядування, інформаційні

системи яких вміщують інформацію стосовно громадян, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також, вживати ‘ заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до неї. У разі порушення. цих вимог законодавство гарантує громадянам захист від завданої їм використанням такої інформації шкоди. Всі організації, які збирають інформацію про громадян, повинні до початку роботи з нею здійснювати встановленому Кабінетом Міністрів Украйни порядку реєстрацію відповідних баз даних.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Державна реєстрація інформаційних систем - Довідник з правознавства


Державна реєстрація інформаційних систем