Державна влада

Державне управління

Державна влада. Інструмент забезпечення існування держави та досягнення її цілей, її обов’язковий атрибут. Д. вл. поділяють на так звані “гілки” – законодавчу, виконавчу і судову. Вона здатна впливати на процеси в суспільстві, зокрема на поведінку будь-яких соціальних груп та людей, за допомогою спеціальних органів та установ. Останні є складовими частинами єдиного механізму державної влади. Держава як носій влади виконує відповідні суспільно-впорядковуючи функції – встановлює закони, домагається їх

дотримання, збирає податки, відповідає за громадський порядок і суспільну безпеку, влаштовує системи суспільного життєзабезпечення і керує ними. Суб’єктом Д. вл. є суспільство загалом, оскільки влада – це інституційне вираження певної загальної, спільної для всіх людей волі, інтегруючого й узгоджуючого начала, яке об’єднує суперечливі фрагменти соціуму в сталу цілісність. Саме слугуванням потребам, які є надстановими, позакласовими, позапартійними, загальними, верховними, визначається одна з найважливіших ознак державної влади – імперативність її настанов. Атрибутом державної влади є її
територіальна організація, а офіційно встановлений державний кордон – межею поширення її повноважень. Державна влада здійснюється за допомогою спеціального управлінського апарату на визначеній території, на яку поширюється державний суверенітет, має можливість

Використовувати тут засоби організованого й законодавчо встановленого примушування та інших форм впливу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Державна влада - Державне управління


Державна влада