ДЕТЕРМІНІЗМ КУЛЬТУРНИЙ

Культурологічний словник

ДЕТЕРМІНІЗМ КУЛЬТУРНИЙ (від лат. determinore – визначити) – концепція, за якою культура розглядається як відносно автономне утворення, незалежне від інших сфер суспільного життя, що відіграє вирішальну роль у суспільному розвитку.
ДЕТЕРМІНІЗМ КУЛЬТУРНИЙ