Девальвація

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Девальвація – знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютними одиницями. Це один із варіантів грошової реформи, спрямованої на оздоровлення грошового обігу.
Девальвація