Діагностика економічної системи

Діагностика економічної системи – 1) на мікрорівні – сукупність досліджень для з’ясування цілей функціонування підприємств, компаній, способів їх досягнення з урахуванням ресурсів і виявлення недоліків; 2) на макрорівні – комплекс досліджень для виявлення реальних цілей розвитку економічної системи, в т. ч. її підсистем, способів їх досягнення та недоліків, способів їх усунення та раціональних варіантів розвитку.
Діагностика економічної системи