Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.7. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Одним із головних завдань управління в конкурентному ринковому середовищі є виявлення загрози банкрутства і розробка контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій.

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується система моделей, розроблених західними спеціалістами, зокрема:

1. Модель Альтмана (1968 р.)

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

class=""/>

Де Z – рівень ризику банкрутства;

1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 – константи;

X 1 – відношення власного оборотного капіталу до сукупних активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х2 – відношення чистого прибутку до сукупних активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х3 – відношення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування до сукупних активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х 4 – відношення між власним і залученим капіталом

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

X 5 – відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до сукупних активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

В

моделі Альтмана фактор Х1 характеризує певного мірою ліквідність балансу; Х2, Х3 – рентабельність активів; Х4 – структуру капіталу; X 5 – оборотність активів.

Модель Альмана 1983 р.

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства (7.30)

Де X 4 – відношення балансової вартості акцій до позичкового капіталу.

Значення Z визначає ступінь можливості банкрутства (табл. 7.13).

Таблиця 7.13

Оцінка ймовірності банкрутства

Значення 2-рахунку

Ймовірність банкрутства

1,80 і менше

Дуже висока

Від 1,81 до 2,70

Висока

Від 2,71 до2,90

Існує ймовірність

2,91 і вище

Дуже низька

Розглянемо ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності на кінець періоду (див. додатки), де

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Якщо порівняти результати розрахунків з нормативами, поданими у табл. 7.13, то можна стверджувати, що ймовірність банкрутства дуже низька.

2. Модель Ліса (1972 р.)

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства (7.31)

Де Х 1 – відношення оборотного капіталу до всіх активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

X 2 – відношення прибутку від реалізації до всіх активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до всіх активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х 4 – відношення власного капіталу до позичкового капіталу

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Мінімальне значення Z < 0,037.

3. Модель Теффлера (1977 р.)

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства (7.32)

Де Х 1 – відношення прибутку від реалізації продукції до короткострокових зобов’язань

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х2 – відношення оборотних активів до зобов’язань

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

X 3 – відношення короткострокових зобов’язань до всіх активів

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Х 4 – відношення власного капіталу до позичкового капіталу

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Мінімальне значення Z < 0,2.

Для діагностики банкрутства проводиться експрес-аналіз фінансового стану підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера.

Коефіцієнт Бівера розраховується за формулою

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

Де КБ – коефіцієнт Бівера.

Якщо протягом певного періоду (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, то це свідчить про формування незадовільної структури балансу, а, звідки, і небезпеку банкрутства.

В більш розгорнутому вигляді модель Бівера може бути представлена за допомогою системи показників діагностики банкрутства (табл. 7.14).

Крім зазначених вище моделей, для оцінки можливого банкрутства рекомендується скористатись такою формулою:

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства (7.34)

Де КБ – коефіцієнт банкрутства.

Теоретично КБ ≥ 0,5. Якщо ж КБ > 0,5, то підприємство знаходиться на грані банкрутства.

Існує ще кілька моделей прогнозування ймовірності банкрутства, зокрема, модель Спрінгейта, модель Конана і Гольдера тощо.

Таблиця 7.14

Система показників діагностики банкрутства Вівера

 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Діагностика ймовірності банкрутства підприємства - Довідник з економіки


Діагностика ймовірності банкрутства підприємства