ДІАГНОЗ СОЦІОЛОГІЧНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ДІАГНОЗ СОЦІОЛОГІЧНИЙ – оцінка, опис засобом соціол. пізнання фактичного внутрішнього стану соціального об’єкта (процесу, явища, ін-ту та ін.) за певним набором більш-менш сталих для нього показників. У професійному відношенні Д. с. являє собою один з найбільш високих рівнів аналізу соціальної реальності, що грунтується на методах комплексного кількісно-якісного її вивчення. Звичайно ж, передбачається насамперед нагромадження якомога повної інформації про діагностований об’єкт у результаті

аналізу матеріалів соціол. обстежень, експертних оцінок, діагностичних інтерв’ю та різних статист, даних. Можливе також і проведення соціол. дослідження даного об’єкта з метою його діагнозу

Особлива проблема Д. с. – визначення статичних та динамічних параметрів явища чи процесу, що діагностується, обгрунтування їх еталонних значень, з якими можна порівнювати поточні значення цих параметрів. Показники, за якими діагностується об’єкт, мають стосуватися визначальних його характеристик, таких, напр., як цілісність, пристосованість до зовнішнього середовища, внутрішня структура

й організація, порядок (рівновага), функціональна динаміка, конфліктність та ін. Технологія здійснення Д. с. залежить значною мірою від наявності в арсеналі соціолога – діагностика систем стандартних соціальних показників процесів і явищ, а також техн. процедур, методичних засобів соціол. дослідження. Усе це має бути спрямовано на виявлення явних і неявних детермінацій, що визначають основні параметри діагностованих об’єктів.

Оскільки ж, звісна річ, з уніфікованими показниками цих об’єктів соціологам вдається мати справу далеко не завжди (не розроблені або ж не агреговані), то тим самим процес Д. с. ускладнюється, адже діагностикам належить або ж зазначені показники виробити, або ж вдатися до нестандартних процедурних рішень (моделювання, опосередковане спостереження тощо), аби необхідну діагностику здійснити. Проте в соціол. досліди, практиці поширений інший спосіб діагностування – через моніторинг, коли шляхом кількох послідовних обстежень певних параметрів соціальних процесів і явищ визначається динаміка їх внутрішнього стану.

Потреба в Д. с. актуалізується в періоди реформ, трансформацій соціальних систем, коли виникає необхідність зафіксувати їх вихідні якості, точно оцінити стартові умови переходу до іншої якості. У таких випадках можливості Д. с. значно розширюються, бо з його допомогою можна не лише постачати інформацію для прийняття оптимальних рішень, а й стежити за відмиранням старого, народженням та становленням нового. Назріла потреба у розробці методик С. д., яких вітчизняна соціологія поки що не має.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ДІАГНОЗ СОЦІОЛОГІЧНИЙ - Довідник з соціології


ДІАГНОЗ СОЦІОЛОГІЧНИЙ